top of page

לוח מודעות

שיעורים לקהל הפתוח

יום שני 19:45

סוגיות במשנת הרב קוק - הרב אילן ציפורי

בשיתוף הגרעין התורני "רוח חדשה"

יום שני 20:30 

ספר הכוזרי - הרב עידו חבורה

כולל יום שישי

WhatsApp Image 2020-12-02 at 15.03.47.jp

זמני תפילה

זמני תפילה - יום חול

שחרית 7:30   מנחה 15:30   ערבית 19:30

זמני תפילה - שבת

מנחה ע"ש כניסת שבת ירושלים

שחרית 8:00   מנחה 15:15

ערבית מוצ"ש צאת שבת

אירועים מיוחדים

עקב משבר הקורונה ישנם שינויים בלוח הזמנים של הישיבה

במהלך השבוע נפרסם את השיעורים שיימסרו בזום לקהל

.הרחב

זמני תיפלה
שיעורים לקהל הפתוח
אירועים מיוחדים
כולל יום שישי
bottom of page